Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
 

Voerst en byn de Voorst,
In outheyt hoogh geacht
En voor mijn Steen gestreden.
Hebbe Bysschoppen getart
En voor mij uitgedreven.
Noch roem ick op die gloer
Van mijn alout geslacht,
De dwingelant een schrik
Van fiere dapperheden.

email: arthur@vanvoorsttotvoorst.nl